ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS

Qualsevol persona física que per voluntat pròpia vulgui ser soci del CEAP., podrà ser-ho.
Si aquesta persona presentés algun tipus de sospita que pogués desmerèixer o tacar la imatge del CEAP.,
la Directiva del CEAP. es reserva l'última paraula amb el dret d'admissió.

GRUPS D'ENTRENAMENTS:
Admissió de socis als grups d'entrenaments:
Seran admesos directament: (sempre que avisin al club, abans de l'1 de Desembre de l'any en qüestió o criteri d'admissió de la directiva del club o criteri de selecció de l'entrenador que li realitzi la prova d'admissió)

 1. Els socis que ja hagin participat en els entrenaments amb el CEAP. durant  les temporades anteriors, sempre que no hagin produït cap altercat que justifiqui la no admissió per a la següent temporada.
 2. Els germans menors d'aquests. Sempre que aquests compleixin els requisits bàsics. (veure requisits bàsics de nivell i edat)
 3. Nous socis per als grups d'entrenaments, que no compleixin cap dels punts anteriors, seran admesos en funció de les places disponibles i sempre que compleixin els requisits bàsics (veure requisits bàsics de nivell i edat)


REQUISITS BÀSICS DE NIVELL I EDAT
El club donarà preferència a incorporar-se com a nou soci dels grups d'entrenaments, a aquells nens que amb edat menor puguin presentar una major projecció en l'esquí alpí.
L'edat mínima d'incorporació són els 6 anys. En l'horari de 9h a 14:00 h.els grups de *pre alevins a juvenils i 9.30 a 13,30 h. els de les seccions més petites del *CEAP amb un nivell d'iniciació per als nens de 4 a 6 anys i a partir de 6 anys es demanaran un nivell mínim d'acte suficiència.

Comportaments bàsics del soci durant els entrenaments:
Durant els entrenaments, el soci ha de:

 1. Adaptar-se i respectar les normes esportives, d'organització, disciplina i de seguretat que es descriuen en aquest Protocol del club.
 2. Anar uniformat, la qual cosa suposa portar la uniformitat vigent del *CEAP (DE *PRE -*ALEVIN A JUVENIL), tant en esquí com en activitats físiques.
 3. Portar el material adequat en funció de l'entrenament previst (*esquís, casc, botes, ulleres, pals, guants, tortuga.)
 4. Ús obligatori del casc i de la tortuga, protecció per a l'esquena.
 5. Posseir i portar a l'anorac el *forfait, la llicència federativa (*Targeneu).
 6. Compromís de participació, en la mesura del possible, al màxim de dies que duri la temporada.
 7. Respectar els horaris. Ser puntual, en la mesura del possible, s'aconsella 10 minuts abans que arrenquin els grups en el Punt de Trobada
 8. El grup de màster es regirà per la mateixa estructura que la resta dels grup.

DISCIPLINA I DE SEGURETAT
Els entrenadors i els directors de seccions, són els únics responsables del bon desenvolupament de la
pràctica de l'esquí en el club. Són persones formades, titulades, imparcials, objectives, amb un alt nivell
tècnic i amb experiència per garantir un bon treball.
.La Directiva, els tècnics i el personal de secretaria, són els principals interessats que els entrenaments
funcionin correctament, que els corredors estiguin a gust, fora de perill, es diverteixin esquiant i que
aprenguin.Tinguem, doncs, confiança en el nostre personal.Per evitar els malentesos, i per facilitar la
integració dels nens/as a la nostra estructura i el correcte desenvolupament dels entrenaments hi ha unes
normes a respectar i a seguir:

EN ELS ENTRENAMENTS:

 1. El corredor haurà de comportar-se sempre d'una manera esportiva, amb actitud positiva cap a l'entrenament, haurà de ser respectuós amb els seus companys, amb l'entrenador i amb qualsevol membre o treballador de l'estació.
 2. S'aconsella que se li proporcioni al nen/a algun tipus d'aliment de tipus *chocolatina, *muesli o entrepà petit per poder menjar en qualsevol moment i lloc del dia sense necessitat de parar a la cafeteria.
 3. Les parades en la cafeteria estaran totalment prohibides per als grups d'alevins a juvenils, a excepció que faci mal temps i sempre a criteri de l'entrenador, la resta de les seccions (els més petits) tindran una parada de 20 minutos.
 4. La prolongació dels entrenaments estarà sota el criteri de l'equip d'entrenadors que seran els únics amb potestat sobre els mateixos ( finalitzar els entrenaments a les 16h en les categories d'alevins a juvenils si els mateixos ho creguessin oportú)
 5. Ha d'evitar-se la presència activa dels pares en els entrenaments. Al no estar els pares, els nens/as se senten menys pressionats, estant més pendents de l'entrenador i de la tasca tècnica que ha de complir.
 6.  En cap concepte, cap pare podrà participar activament de l'entrenament dels seus fill/a ni seguir-li per l'estació durant la realització del mateix.
 7. Els pares o d' altres familiars no podran portar-se a un corredor de l'entrenament sense avisar prèviament a l'entrenador.
 8. Per les mateixes raons i per madurar progressivament en l'entorn específic de la pràctica de l'esquí de competició, es requereix que els pares que acompanyin als seus fills/as a una competició d'esquí, deixin que el seu fill/a se integri el més ràpid possible a la disciplina del club i forcin el fet que vagi adquirint progressivament autonomia (en referència al transport del material i la seva col·locació)
 9. S'aconsella, sobretot en el *pre-aleví i alevins, que el nen/a porti escrit en algun lloc el telèfon dels seus pares per informar-los d'alguna anomalia durant l'entrenament.

EN COMPETICIONS:

 1. El dia de carrera, per poder obtenir un màxim rendiment, per a la concentració necessària i per a la seguretat dels corredors, és molt important que es deixi a l'entrenador realitzar el seu treball. Es demana que els pares no participin en l'aspecte organitzatiu de la carrera. (escalfament, reconeixement, preparació, consells tècnics, enceratge i posada a punt dels esquís, anàlisi tècnica, etc.)
 2. La participació es farà sota el control i la responsabilitat dels entrenadors que acompanyin als corredors el dia de la competició.
 3. El pare o acompanyant haurà de traslladar al corredor fins al lloc de la competició, (Hotel, pàrquing o pista). En ocasions el transport a les competicions serà organitzat pel club. També existeix la possibilitat que els corredors assisteixin amb els seus pares, sempre que es comuniqui al club.
 4. Els entrenadors es faran càrrec de:
  1. repartiment de dorsals
  2. escalfament
  3. reconeixement del traçat
  4. preparació en la sortida
  5. aplicació d'additius (cera)
  6. dels consells i assistència tècnica
  7. de l'anàlisi de la carrera
  8. de l'assistència obligatòria de tots els participants del club en la carrera al repartiment de premis.

ELS PAGAMENTS DE LES CARRERES ES REALITZARAN DE LA SEGÜENT FORMA:
El club realitzarà un càrrec de les carreres al compte de la família del corredor abans de l'inici de la temporada.
La família informarà al novembre de les carreres a les que no vol assistir, de no comunicar-ho el corredor serà inscrit per defecte.
La família que no comuniqui la seva no assistència perdrà el dret a la devolució de la inscripció i se li carregaran les despeses d'entrenador que li corresponguin proporcionalment.

DESPESES D'ENTRENADOR:
Totes les carreres seran assistides per l'equip de entrenadors que la directiva del club cregui necessari.
L'assistència d'entrenador a les carreres serà obligatòria sempre que el nº de corredors sigui de 4 o superior a 4 corredors
Les despeses d'entrenador correran a càrrec dels corredors en parts proporcionals pels dies de carrera
Les despeses de l'entrenador inclouran: Forfait( si fos necessari,gasolina,estada (si fos necessària en PC) i dietes per dia de carrera
Les despeses de l'entrenador es carregaran en el nº de compte del corredor
Per a qualsevol informació de caràcter esportiu, d'organització, de carreres, horaris, etc. es facilitarà als pares tot tipus d'informació així com el telèfon de l'entrenador/acompanyant del seu fill/a. Així mateix, la secretaria del club està oberta de dilluns a dissabte de 17h a 21h, en horari d'hivern i els dimecres de 17h a 20h en horari d'estiu; i en la Web del club ceap.com
Per millorar la comunicació club-socis, si us plau, deixar-nos el vostre correu electrònic i, sobretot, mirar-ho una vegada començada la temporada d'esquí.

 

EL SOCI DEL CEAP HA DE SER CONEIXEDOR D'AQUESTES NORMES I QUALSEVOL INCOMPLIMENT D'ELLES PODRIA PROVOCAR LA NO ACCEPTACIÓ Als GRUPS D'ENTRENAMENTS O LA BAIXA IMMEDIATA COM A SOCI DEL CLUB.DAVANT QUALSEVOL DUBTE O CONFUSIÓ QUE POGUÉS PRODUIR AQUEST PROTOCOL, LA DIRECTIVA DEL CEAP. SERÀ L'ÚNIC ÒRGAN AMB POTESTAT I AUTORITAT PER DECIDIR LA RESOLUCIÓ I PROCLAMAR L'ÚLTIMA PARAULA D'AQUESTA CONFUSIÓ.

 • 1