Corredor ha de:

 1. Respectar els horaris d'arribada i de sortida establerts per la direcció tècnica del club tant en els entrenaments i en les concentracions com en les curses.
 2. Actuar amb correcció i respecte envers qualsevol persona.
 3. Ser respectuós amb les instal·lacions i el medi ambient.
 4. Manifestar una actitud correcta en totes les activitats.
 5. Portar el material adient i en condicions òptimes per realitzar les activitats del club.
 6. Utilitzar casc i tortuga tant en els entrenaments com en les curses.
 7. Disposar de la documentació necessària per realitzar l'activitat esportiva d'esquí: forfet, Targeneu i llicència de corredor.
 8. Assistir a tots els entrenaments i curses. En cas de no poder-hi assistir, ha de comunicar-ho a l'entrenador.
 9. Vetllar per la seva forma física. Per tant, ha d'arribar en bones condicions tant als entrenaments com a les curses.
 10. Comunicar a l'entrenador qualsevol lesió per valorar entre tots dos la possibilitat de continuar la pràctica esportiva.
 11. Demostrar motivació per entrenar i competir..
 12. Respectar les decisions preses per l'entrenador. En cas de no estar-hi d'acord, sempre podrà adreçar-se a la direcció tècnica.
 • 1