Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari quedaran registrades en un fitxer de CLUB ESQUÍ ALPÍ PIRINEUS amb la finalitat de donar resposta a les consultes rebudes via web.

Les seves dades personals seran tractades amb el màxim de confidencialitat i amb el deure de secret requeridos. CLUB ESQUÍ ALPÍ PIRINEUS, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de a LOPD 15/1999.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant CLUB ESQUÍ ALPÍ PIRINEUS, C/ Font Canaleta, s/n - 17537 LA MOLINA (GIRONA).